A fi de promoure i estimular la creació literària d’obres narratives en prosa d’alta qualitat literària, de tema lliure, destinada especialment a despertar el gust per la lectura entre la població juvenil de 13 a 17 anys, l’ajuntament de Teulada convoca un certamen públic per a la concessió del I premi de Narrativa Juvenil «Vila de Teulada».

Les obres que opten al premi tindran una extensió mínima de 80 pagines, i màxima de 180, format DlN A-4, estaran mecanografiades a doble espai i a una sola cara (32 línies o 80 espais aproximadament, font Times o similar i cos 12). En la portada s’especificarà la llegenda «Opta al Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015».

El fet de participar en aquest premi implica el compromís de no optar a altres premis amb les obres presentades a concurs, així com l’absència de compromisos editorials previs o simultanis per a les esmentades obres.

Els treballs hauran de ser escrits en valencià o en qualsevol altra variant normativa de la llengua catalana.

Els originals es presentaran impresos sense signar, per triplicat exemplar, i aniran acompanyats per una còpia en suport informàtic en format Word, PDF o altre compatible.

Els originals es presentaran sota pseudònim i s’enviaran amb plica, a l’exterior de la qual figurarà el lema o títol del treball i la modalitat a la qual es presenta, «Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015». Les pliques han de contenir a l’interior el nom, cognoms i l’adreça completa de l’autor/a o autors, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del DNI de l’autor/a o autors. Així mateix, es manifestarà en una declaració que l’obra que opta al premi és original, inèdita i no està pendent de la resolució de cap altre premi al qual s’haja pogut presentar i no ha estat premiada en cap altre concurs o premi.

Les obres, degudament enquadernades o cosides, s’hauran d’enviar, abans del 30 de setembre de 2015 a:

Ajuntament de Teulada
Regidoria de Cultura i Educació
I Premi de Narrativa Juvenil “Vila de Teulada”
Av. Sta. Caterina, 2
03725 Teulada

S’estableix un premi de 3.500 euros. A aquesta quantitat se li aplicarà la retenció que corresponga, segons la legislació vigent. Aquest import s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’editorial abonarà els drets corresponents, d’acord amb el contracte d’edició que es signarà amb la persona premiada.

El premi serà atorgat per un Jurat, els membres del qual podran declarar desert el premi si els treballs presentats no tenen la qualitat suficient. La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat procedirà a l’obertura de pliques una vegada emès el veredicte.

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic organitzat, a mb aquest propòsit, per l’Ajuntament de Teulada, en el transcurs del qual es farà públic el títol de l’obra guanyadora. La data i hora de l’esdeveniment s’anunciarà oportunament.

L’Ajuntament de Teulada es reserva el dret d’una primera edició en el termini màxim de dos anys, a partir de la data de la concessió del premi.

Sempre que l’obra siga editada s’hi haurà de fer constar el guardó obtingut i portarà el subtítol “I Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015”.

L’autor/a o autors premiats es comprometen a:
• cedir al Grup Bromera els drets d’explotació en exclusiva sobre l’obra per a la seua publicació en un dels segells del Grup.
• col·laborar en aquells actes relacionats amb el premi que l’organització estime escaients, com per exemple:
– acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.
– formar part del jurat avaluador dels treballs presentats a la convocatòria següent en què ha estat guardonat, si es considera convenient.
– acudir personalment a l’acte de presentació de la publicació del treball premiat.

Els originals no premiats podran ser retirats a les oficines de l’Ajuntament de Teulada, des de la data de la publicació del veredicte fins a dos mesos després. Passat aquest termini, l’Ajuntament de Teulada no es farà responsable de la seua custodia i els treballs seran destruïts. Si no es recullen personalment o per delegació, solament seran enviats a ports deguts a petició de l’autor.

La presentació dels originals implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases, així com les resolucions que l’ajuntament de Teulada puga adoptar, en cas de dubte, per al seu aclariment.

DIVENDRES 12 DE JUNY, 19.30 h

al Centre Ovidi Montllor

(C/Vistabella, 8 – Alcoi)

 XARRADA:

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I SALUT
 
a càrrec d’Amparo Ferrero Sanchis
(investigadora en epidemiologia ambiental)

unnamed (2)

Amparo Ferrero Sanchis és investigadora predoctoral (en epidemiologia ambiental); Àrea d’Ambient i Salut de la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants derivats del trànsit i certes activitats industrials tenen un impacte sobre l’ambient que ens envolta i sobre la salut humana. Pel que fa a aquest últim impacte, cada vegada són més habituals els estudis en epidemiologia ambiental que tracten d’analitzar la relació entre l’exposició a contaminants de l’aire i la salut de la població. Molts treballs han trobat que una exposició a determinats nivells de contaminants, com ara les partícules fines o els òxids de nitrogen, és un factor risc per patir o agreujar problemes de salut, com els respiratoris o cardiovasculars. Aquests estudis resulten indispensables per a comprendre aquesta relació i per a, més tard, dissenyar mesures i accions encaminades a reduir les emissions i els nivells ambientals dels contaminants de l’aire.

En aquesta xarrada s’abordarà el tema dels estudis realitzats en epidemiologia ambiental per conéixer l’efecte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població.

ORGANITZA
unnamed (1)
AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

15 anys després de la mort d’Enric Valor apareixen les seues reconegudes Rondalles valencianes en una nova col·lecció, adaptades al públic infantil pel conta-contes Jordi Raül Verdú, i il·lustrades a tot color per Esperança Martínez.

Els quatre primers llibres, de 32 pàgines cadascun, corresponen a cinc rondalles, L’albarder de Cocentaina, I queixalets, també!, El dimoni fumador, El príncep desmemoriat i Història d’un mig pollastre.

Durant anys, Enric Valor es dedicà pacientment a recopilar rondalles de la tradició oral a les zones rurals de tot el País Valencià. A més de la tasca compiladora, amb aquestes rondalles crea un món literari propi, amb el triple objectiu de reforçar-les de contingut valencià, de posar en joc un llenguatge expressiu i de convertir-les en peces literàries.

Tant el canvi de referents a la vida dels joves com l’alt nivell del llenguatge que utilitza, però, les fan difícils d’assimilar pel públic lector més jove, tot i que són treballades a primària molt a sovint per la seua vàlua i per l’atractiu de les històries que s’hi conten per als xiquets.

Primeres Rondalles d’Enric Valor és un projecte d’adaptació de les Rondalles Valencianes d’Enric Valor, per a facilitar la lectura als lectors a nivell de l’ensenyament primari, sense perdre l’esperit del mestre Valor.

L’adaptador, Jordi Raül Verdú, no podria ser millor elecció. El projecte, a més, compta amb l’assessorament i beneplàcit del propi fill d’Enric Valor o del professor Vicent Brotons, entre altres.

Jordi Raül Verdú (Alcoi, 1960) és escriptor, mestre, contacontes i ha fet animacions lectores a Madrid, els EUA, Andorra i, per suposat, a la seua terra. Ha compilat vora un centenar de rondalles i és autor d’una quarantena de llibres de literatura infantil. L’any 2010 el periòdic Ciudad li otorgà el premi CAM Medi Ambient.

Podeu començar a fullejar els llibres a la dreta de la pàgina de cadascun:
www.bullent.net/libro/3185-Lalbarder_de_Cocentaina
www.bullent.net/libro/3184-I_queixalets_tambe
www.bullent.net/libro/3182-princep_desmemoriat
www.bullent.net/libro/3183-Historia_dun_mig_pollastre_adapt

Com a promoció de sortida, amb la compra de les quatre Primeres Rondalles d’Enric Valor, rebreu un separador elàstic on poder portar tots els llibres de regal.
Si compreu al nostre web i l’enviament es fa per Correus, no hi ha despeses d’enviament.

Font: Edicions del Bullent

Campament tecnològic d’estiu que se celebrarà entre el 6 i el 17 de juliol, organitzat pel Campus d’Alcoi de la UPV, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi.

[ 28/05/2015 ]

La Universitat Politècnica de València Campus d’Alcoi, organitza amb la col·laboració del M.I. Ajuntament d’Alcoi, la segona edició del CampusTec.

El CampusTec és un campament tecnològic d’estiu que va a permetre als nostres joves gaudir d’una activitat d’oci alternatiu durant les vacances d’estiu, amb la filosofia d’aprendre fent.

Al llarg de dues setmanes, els participants en el nostre campus van a donen regna solta a la seua creativitat desenvolupant petits projectes cientificotècnics en àmbits tan atractius per al seu futur professional com la robòtica, disseny i fabricació digital, programació d’interfícies, disseny de videojocs i desenvolupament d’aplicacions per a mòbils.

Està dirigit a alumnes de 3r i 4t d’Educació Secondària i 1r i 2n de Batxillerat.

El CampusTec es realitzarà de dilluns a divendres des del dilluns 6 al divendres18 de juliol de 2015, en horariode 09:00 a 14:00h. S’imparteix al Campus d’ Alcoi de la UPV.

El preu de la matrícula serà de 180 € e inclourà el desdejuni.

Tots els alumnes que assistisquen al Campus rebran un diploma que acredita la seua participació.

El termini d’inscripció comença el 28 de maig de 2015 i finalitza el 20 de juny de 2015. Per a aquesta primera edició comptem amb 50 places, que es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web CFP.

CONTINGUTS DEL CAMPUSTEC-UPV

ROBÒTICA

L’objectiu del taller és que els alumnes aprenguen a programar un robot mòbil. Els participants disposaran d’un robot i un ordinador per cada dues persones.

Els robots utilitzats són del model Lego Mindstorm. Aquests robots porten una unitat central que cal programar, utilitzant per a açò l’ordinador. Emprant els diversos sensors i motors del robot Lego seran capaços d’aconseguir un repte plantejat. La major part del temps es dedicarà a programar aquesta unitat central.

El programari de programació és un llenguatge molt gràfic. No es necessiten coneixements de cap llenguatge de programació. Les tasques de programació són cada vegada més utilitzades en tots els àmbits, amb la qual cosa aprendre a programar, siga el llenguatge que siga, és adquirir uns hàbits cada vegada més necessaris en molts treballs.

La metodologia plantejada serà molt pràctica, amb breus explicacions de les funcions. Es faran múltiples exemples per a practicar les funcions apreses. S’aprendrà a moure el robot durant un temps limitat, girar en transcórrer un temps, detectar objectes amb el sensor d’ultrasons, utilitzar el sensor de llum per a detectar una línia i seguir-la, arrancar el robot amb la pulsació del sensor de tacte, detenir-ho amb el sensor de so i usar condicions i bucles per a fer processos repetitius.

Finalment cada equip posarà en valor els coneixements adquirits per a desenvolupar un repte plantejat pels monitors, que presentarà en l’última jornada.

DISSENYA I FABRICA ELS TEUS PROPIS JOGUETS

L’objectiu és fomentar les activitats creatives, introduint als participants en el disseny i modelatge 3D d’objectes i la seua fabricació digital amb la impressió 3D.

Aprendran a combinar formes i volums en l’ordinador per a dissenyar els seus propis joguets o objectes amb programari de modelatge 3D Tinkercad o similars (www.tinkercad.com). Una vegada dissenyats els materialitzaran amb una impressora 3D, en definitiva, explicar-los que poden construir el món que els envolta i que són capaços de convertir un arxiu digital en un objecte real perquè puguen portar-ho a casa.

Entre els joguets i objectes que poden dissenyar durant el taller es troben:

  • Ninots articulats tipus Clip.
  • Vehicles: cotxes, avions, trens, etc.
  • Baldufes i io-ios.
  • Accessoris i complements per a altres joguets.
  • I qualsevol cosa que siguen capaces d’imaginar!

INTERNET DE LES COSES

L’objectiu d’aquest taller és que els alumnes/as aprenguen a projectar, dissenyar, crear i connectar mitjançant sensors els seus dispositius per a poder accionar-los des d’un dispositiu mòbil.

Els alumnes podran interconnectar mitjançant sensors qualsevol cosa a internet sense necessitat d’utilitzar cap cable. Podran establir connexions entre els diferents sensors utilitzant per a açò una plataforma de maquinari lliure basada en un microcontrolador i un entorn de desenvolupament (Arduino).

DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS

L’objectiu d’aquest taller és que els alumnes aprenguen els principis bàsics del disseny i la programació de videojocs.

Aprendran a crear els seus propis videojocs, sense programació amb Gamesonomy en tan sols unes hores.

El participant aprendrà les particularitats del món dels videojocs, s’aventurarà en la realització d’un pla de treball, entrarà en la varietat i peculiaritats del món del disseny i aprendrà mitjançant una eina molt senzilla a idear jocs basats en funcionalitats complexes.

Podran endinsar-se en el fascinant món del desenvolupament de videojocs, desenvolupant-ne un de propi que podran mostrar als seus amics publicant-lo a la web.

Informació de contacte:
  • Nuria Tarrazo Roldán (Centre de Transferència de Tecnologia): ctt@epsa.upv.es – 96 652 85 35