El costat fosc de la llum: la contaminació lumínica

Centre Ovidi Montllor d’Alcoi

Divendres 26 de juny

19.30 h

  • A més de comportar un impacte directe sobre la natura i la salut humana, la contaminació lumínica suposa un balafiament d’energia (i, per tant, de diners), que genera un impacte ambiental afegit a causa de la producció d’eixa energia consumida inútilment
  • Astroalcoy (Agrupació Astronòmica d’Alcoi) i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció han organitzat una xarrada sobre aquest tema per a demà divendres 

unnamedLa contaminació lumínica es produeix per un excés d’enllumenament dels carrers i altres espais públics, i per la instal·lació incorrecta dels fanals, que envien part del flux lluminós cap al cel o cap a fora de la zona que es pretén il·luminar, o que il·luminen en horaris ineccessaris.

Qui primer va alertar d’aquest problema van ser les organitzacions astronòmiques, ja que l’augment de la lluentor del cel nocturn dificulta o impedeix la visibilitat de les estreles i altres objectes celestes.

Però la il·luminació nocturna incorrecta comporta també un balafiament molt gran d’electricitat. Això representa un sobrecost econòmic, al qual s’ha d’afegir l’impacte ambiental de la producció de l’electricitat consumida inútilment: consum d’hidrocarburs i/o urani, emissions de CO2 i d’altres contaminants, generació de residus nuclears, etc.

En els últims anys, a més, moltes investigacions i articles científics alerten dels impactes directes de la contaminació lumínica sobre la salut humana i sobre moltes espècies animals i vegetals, adaptades a la foscor nocturna.

En el cas dels humans i d’altres mamífers, la foscor estimula la producció de melatonina per part de la glàndula pineal, mentre que la llum la inhibeix. La melatonina és una hormona que forma part del sistema de senyals que regulen els ritmes vitals i també té entre les seues funcions la de disminuir l’oxidació. Els dèficits de melatonina quasi sempre van acompanys d’efectes psíquics com l’insomini i la depressió. La intrusió de llum artificial procedent del carrer en l’interior de les nostres cases perjudica, per tant, el descans i altera la nostra salut, amb efectes que encara estan estudiant-se.

Els parcs naturals, acorralats per la llum

El Grup de Treball per a l’Estudi de la Contaminació Lumínica de la Universitat de València s’ha especialitzat en investigar els efectes de l’enllumenament excessiu i incorrecte sobre les zones naturals valencianes, en les quals han efectuat milers de mesuraments dels nivells de contaminació lumínica.

El treball que van presentar fa tres anys en la reunió biennal de la Societat Espanyola d’Astronomia es va centrar en quatre espais naturals de la província de València (Túria, Calderona, Xera-Sot de Xera, La Pobla de Sant Miquel), la comarca de la Serrania, la franja de la serra de Javalambre que separa el Racó d’Ademús del País Valencià, Castellfort i la serra del Benicadell.

La conclusió va ser que la contaminació lumínica afectava greument els parcs més pròxims a la ciutat de València -el del Túria i el de la serra Calderona-, mentre que, afortunadament, encara es podia gaudir de zones fosques, molt allunyades de València.

Pel que fa als espais naturals més pròxims a Alcoi -Mariola i la Font Roja-, no coneixem l’existència de cap estudi, encara que la resplendor de les ciutats que els envolten (sobretot l’eix Alcoi-Cocentaina-Muro), és perceptible a quilòmetres de distància. La situació de Mariola pot ser encara pitjor, si tenim en compte la presència d’urbanitzacions insertades en plena serra, que en alguns casos fins i tot utilitzen fanals de globus, que dirigeixen la llum en totes les direccions.

Els LED no són sempre una bona opció

Els programes de substitució dels enllumenats públics, suposadament amb la intenció de reduir el consum energètic, no sempre han estat encertats. Un cas paradigmàtic és el Programa d’Eficiència Energètica de la Diputació de València (ara investigat per possible corrupció), amb el qual bàsicament s’han canviat els llums de sodi d’alta pressió dels carrers dels pobles per llums de tecnologia LED de llum blanca.

Per una banda, aquesta substitució s’ha fet sense tindre en compte que els fanals no estaven dissenyats per a aquestes bombetes, amb la qual cosa la il·luminació és deficient i, a més, es produeixen avaries. Això i els costos d’inversió, explotació i manteniment durant un cicle de vida de 25 anys apunten a una rendibilitat inferior a la de les làmpades de vapor de sodi.

D’altra banda, la llum blanca es descompon en diversos colors, entre els quals el component essencial és el blau, que es difon en l’atmosfera més intensament que la llum d’altres colors. Això fa que s’incremente la contaminació lumínica, ja que les llums blanques es veuen a major distància que les de colors més càlids, com el roig o el groc. També l’afecció sobre la salut i sobre la fauna és major en aquest tipus de llum.

Xarrada a Alcoi sobre contaminació lumínica

Per aprofundir en aquest problema i ampliar coneixements de cara a encetar un treball per reduir aquest tipus de contaminació, Astroalcoy (Agrupació Astronòmica d’Alcoi) i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció han organitzat una xarrada per a demà, divendres 26 de juny, a les 19.30 h, al Centre Ovidi Montllor d’Alcoi.

La xarrada, d’accés lliure, tindrà com a ponent Enric Marco, membre del Departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València i de “Salvem la nit”, el grup de treball per a l’estudi de la contaminació lumínica de la Universitat de València.

 

Colla Ecologista La Carrasca – Ecologistes en Acció
Apartat de Correus 252
C/El Camí, s/n (Glorieta)  >>> SITUACIÓ DEL LOCAL
03800 Alcoi (l’Alcoià)
Correu-e:
alcoi@ecologistesenaccio.org
http://www.carrasca-ecologistesenaccio.org
La plataforma europea Back on Track (de la qual Ecologistes en Acció forma part), creada per a defensar la xarxa de tren a tot Europa, ha convocat tres de dies de mobilitzacions, en els quals es duran a terme accions simbòliques de protesta o denúncia pel deteriorament i la supressió progressiva de les línies i serveis del tren convencional.

La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi hem decidit sumar-nos a aquesta convocatòria, per reivindicar -una volta més-  la millora de la línia Alcoi-Xàtiva-València.

Si vols participar, vine demà divendres, a les 7 de la vesprada, a l’estació de tren d’Alcoi. Allí, amb les nostres pancartes, repartirem fullets informatius als passatgers que arriben a les 19.20 h i als que han d’agafar el tren de les 19.30 h.
unnamed (1)

A fi de promoure i estimular la creació literària d’obres narratives en prosa d’alta qualitat literària, de tema lliure, destinada especialment a despertar el gust per la lectura entre la població juvenil de 13 a 17 anys, l’ajuntament de Teulada convoca un certamen públic per a la concessió del I premi de Narrativa Juvenil «Vila de Teulada».

Les obres que opten al premi tindran una extensió mínima de 80 pagines, i màxima de 180, format DlN A-4, estaran mecanografiades a doble espai i a una sola cara (32 línies o 80 espais aproximadament, font Times o similar i cos 12). En la portada s’especificarà la llegenda «Opta al Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015».

El fet de participar en aquest premi implica el compromís de no optar a altres premis amb les obres presentades a concurs, així com l’absència de compromisos editorials previs o simultanis per a les esmentades obres.

Els treballs hauran de ser escrits en valencià o en qualsevol altra variant normativa de la llengua catalana.

Els originals es presentaran impresos sense signar, per triplicat exemplar, i aniran acompanyats per una còpia en suport informàtic en format Word, PDF o altre compatible.

Els originals es presentaran sota pseudònim i s’enviaran amb plica, a l’exterior de la qual figurarà el lema o títol del treball i la modalitat a la qual es presenta, «Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015». Les pliques han de contenir a l’interior el nom, cognoms i l’adreça completa de l’autor/a o autors, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del DNI de l’autor/a o autors. Així mateix, es manifestarà en una declaració que l’obra que opta al premi és original, inèdita i no està pendent de la resolució de cap altre premi al qual s’haja pogut presentar i no ha estat premiada en cap altre concurs o premi.

Les obres, degudament enquadernades o cosides, s’hauran d’enviar, abans del 30 de setembre de 2015 a:

Ajuntament de Teulada
Regidoria de Cultura i Educació
I Premi de Narrativa Juvenil “Vila de Teulada”
Av. Sta. Caterina, 2
03725 Teulada

S’estableix un premi de 3.500 euros. A aquesta quantitat se li aplicarà la retenció que corresponga, segons la legislació vigent. Aquest import s’entendrà com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts, l’editorial abonarà els drets corresponents, d’acord amb el contracte d’edició que es signarà amb la persona premiada.

El premi serà atorgat per un Jurat, els membres del qual podran declarar desert el premi si els treballs presentats no tenen la qualitat suficient. La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat procedirà a l’obertura de pliques una vegada emès el veredicte.

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic organitzat, a mb aquest propòsit, per l’Ajuntament de Teulada, en el transcurs del qual es farà públic el títol de l’obra guanyadora. La data i hora de l’esdeveniment s’anunciarà oportunament.

L’Ajuntament de Teulada es reserva el dret d’una primera edició en el termini màxim de dos anys, a partir de la data de la concessió del premi.

Sempre que l’obra siga editada s’hi haurà de fer constar el guardó obtingut i portarà el subtítol “I Premi de Narrativa Juvenil Vila de Teulada 2015”.

L’autor/a o autors premiats es comprometen a:
• cedir al Grup Bromera els drets d’explotació en exclusiva sobre l’obra per a la seua publicació en un dels segells del Grup.
• col·laborar en aquells actes relacionats amb el premi que l’organització estime escaients, com per exemple:
– acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.
– formar part del jurat avaluador dels treballs presentats a la convocatòria següent en què ha estat guardonat, si es considera convenient.
– acudir personalment a l’acte de presentació de la publicació del treball premiat.

Els originals no premiats podran ser retirats a les oficines de l’Ajuntament de Teulada, des de la data de la publicació del veredicte fins a dos mesos després. Passat aquest termini, l’Ajuntament de Teulada no es farà responsable de la seua custodia i els treballs seran destruïts. Si no es recullen personalment o per delegació, solament seran enviats a ports deguts a petició de l’autor.

La presentació dels originals implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases, així com les resolucions que l’ajuntament de Teulada puga adoptar, en cas de dubte, per al seu aclariment.

DIVENDRES 12 DE JUNY, 19.30 h

al Centre Ovidi Montllor

(C/Vistabella, 8 – Alcoi)

 XARRADA:

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I SALUT
 
a càrrec d’Amparo Ferrero Sanchis
(investigadora en epidemiologia ambiental)

unnamed (2)

Amparo Ferrero Sanchis és investigadora predoctoral (en epidemiologia ambiental); Àrea d’Ambient i Salut de la Fundació pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants derivats del trànsit i certes activitats industrials tenen un impacte sobre l’ambient que ens envolta i sobre la salut humana. Pel que fa a aquest últim impacte, cada vegada són més habituals els estudis en epidemiologia ambiental que tracten d’analitzar la relació entre l’exposició a contaminants de l’aire i la salut de la població. Molts treballs han trobat que una exposició a determinats nivells de contaminants, com ara les partícules fines o els òxids de nitrogen, és un factor risc per patir o agreujar problemes de salut, com els respiratoris o cardiovasculars. Aquests estudis resulten indispensables per a comprendre aquesta relació i per a, més tard, dissenyar mesures i accions encaminades a reduir les emissions i els nivells ambientals dels contaminants de l’aire.

En aquesta xarrada s’abordarà el tema dels estudis realitzats en epidemiologia ambiental per conéixer l’efecte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de la població.

ORGANITZA
unnamed (1)
AMB LA COL·LABORACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

15 anys després de la mort d’Enric Valor apareixen les seues reconegudes Rondalles valencianes en una nova col·lecció, adaptades al públic infantil pel conta-contes Jordi Raül Verdú, i il·lustrades a tot color per Esperança Martínez.

Els quatre primers llibres, de 32 pàgines cadascun, corresponen a cinc rondalles, L’albarder de Cocentaina, I queixalets, també!, El dimoni fumador, El príncep desmemoriat i Història d’un mig pollastre.

Durant anys, Enric Valor es dedicà pacientment a recopilar rondalles de la tradició oral a les zones rurals de tot el País Valencià. A més de la tasca compiladora, amb aquestes rondalles crea un món literari propi, amb el triple objectiu de reforçar-les de contingut valencià, de posar en joc un llenguatge expressiu i de convertir-les en peces literàries.

Tant el canvi de referents a la vida dels joves com l’alt nivell del llenguatge que utilitza, però, les fan difícils d’assimilar pel públic lector més jove, tot i que són treballades a primària molt a sovint per la seua vàlua i per l’atractiu de les històries que s’hi conten per als xiquets.

Primeres Rondalles d’Enric Valor és un projecte d’adaptació de les Rondalles Valencianes d’Enric Valor, per a facilitar la lectura als lectors a nivell de l’ensenyament primari, sense perdre l’esperit del mestre Valor.

L’adaptador, Jordi Raül Verdú, no podria ser millor elecció. El projecte, a més, compta amb l’assessorament i beneplàcit del propi fill d’Enric Valor o del professor Vicent Brotons, entre altres.

Jordi Raül Verdú (Alcoi, 1960) és escriptor, mestre, contacontes i ha fet animacions lectores a Madrid, els EUA, Andorra i, per suposat, a la seua terra. Ha compilat vora un centenar de rondalles i és autor d’una quarantena de llibres de literatura infantil. L’any 2010 el periòdic Ciudad li otorgà el premi CAM Medi Ambient.

Podeu començar a fullejar els llibres a la dreta de la pàgina de cadascun:
www.bullent.net/libro/3185-Lalbarder_de_Cocentaina
www.bullent.net/libro/3184-I_queixalets_tambe
www.bullent.net/libro/3182-princep_desmemoriat
www.bullent.net/libro/3183-Historia_dun_mig_pollastre_adapt

Com a promoció de sortida, amb la compra de les quatre Primeres Rondalles d’Enric Valor, rebreu un separador elàstic on poder portar tots els llibres de regal.
Si compreu al nostre web i l’enviament es fa per Correus, no hi ha despeses d’enviament.

Font: Edicions del Bullent